Orginalritningar från Atelier Borgilas start

Vi har nu digitaliserat 5-6000 orginalritningar, dessa kan vi snabbt ta fram och visa kunden.

Dessa kan även vara till nytta i försäkringsärenden, där kunden vill ha tillbaka ett fint och vackert silverföremål.

Vi gör även nyproduktion av vissa ritningar om kunden önskar.